Bekijk online versie
Nieuwsbrief PolitiekDier editie 2021
Editie: 1Datum: 01-04-2021

Beste lezer,

Hoewel de verkiezingen al weer achter ons liggen, is het te hopen dat het ondanks de huidige ontwikkelingen toch op korte termijn tot een formatie van een nieuw kabinet komt. Daarbij hoopt de Dierenbescherming dat daarin de belangen van dierenwelzijn en natuur meer geborgd worden. Ondertussen hebben we helaas nog te maken met een avondklok die in ons werk regelmatig leidt tot lastige situaties. Een voorbeeld is de paddentrek. Die is begonnen, maar onze vrijwilligers krijgen geen ontheffing. Daarnaast zijn er ook mooie ontwikkelingen en daarover vertellen we u graag meer in deze nieuwsbrief.

Aan het woord: Rick Severijn (gemeente Rijswijk)

Aan het woord: Rick Severijn (gemeente Rijswijk)

Op verzoek van provincie en waterschap heeft de gemeente Rijswijk haar eigen ganzenbeheerplan vastgesteld. Op deze manier levert ze een bijdrage aan het terugdringen van de ganzenpopulatie. Door gebruik te maken van een diervriendelijke, intensieve nestbewerking (prikken en in olie dompelen van de eieren) wordt voorkomen dat er nieuwe ganzen worden geboren zonder dat hiervoor levende dieren door afschot of vergassing worden gedood. Het resultaat is dat het aantal van 1000 ganzen is teruggebracht naar een beheersbare populatie van 600 ganzen.


Ganzenbeheerplannen gemeente Rijswijk Lees verder
Kan de mol zijn gang gaan?

Kan de mol zijn gang gaan?

Sinds kort vormen de verzwaarde dijken langs de Eem en het Randmeer tussen Amersfoort en Bunschoten niet langer een gevaar voor de mol. En dat is ook voor de inwoners een geruststellende gedachte. Waterschap Vallei en Veluwe zijn gestopt met het vangen en doden van de kundige gravers. Door de zanddijken te verstevigen met een kleilaag van tenminste 40 centimeter zijn de dijken mollenproof gemaakt. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat mollen niet zo diep graven. Ook het Waterschap de Hollandse Delta is om die reden, sinds 2020 actief haar mollenbestrijding aan het terugdringen. Hopelijk gaat deze mol-vriendelijke aanpassing aan waterkeringen een voorbeeld zijn voor meer plaatsen.

Ons advies is om de mollen, daar waar er geen gevaar is voor dijken, te laten zitten. Het zijn nuttige dieren die zorgen voor een gezonde bodem. Bovendien helpen de mollen mee in de natuurlijke bestrijding van schadelijke insecten en dienen zij op hun beurt als voedsel voor andere wilde dieren.


Een goed gesprek over het stoppen met de mollenjacht. Lees verder

Landelijk

Chipplicht katten: alleen landelijke invoering werkt!

Chipplicht katten: alleen landelijke invoering werkt!

Een landelijke chipplicht voor katten blijft voor de Dierenbescherming de enige mogelijkheid om de tienduizenden katten, die jaarlijks in de opvang terecht komen, te verminderen. Helaas kiest het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ervoor te starten met een chipplicht-pilot voor katten in een tweetal gemeenten. Bijzonder, want ook uit de gedane maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) blijkt dat alleen als katten landelijk gechipt worden, de dieren direct naar de baasjes teruggebracht kunnen worden en de kosten voor dierenopvang aanzienlijk dalen. Dit onderzoek is in opdracht van het LNV uitgevoerd. Aan u als gemeente en provincie de oproep: blijf aandringen op een landelijke invoering! Katten houden zich immers niet aan gemeentegrenzen.


Lees hier Quick scan MKBA I&R van katten Lees verder

Landelijk

#stopdeplezierjacht

#stopdeplezierjacht

Voor de verkiezingen heeft de Dierenbescherming met de hashtag #stopdeplezierjacht campagne gevoerd om een einde te maken aan deze jacht. Het verschijnen van haas en konijn op de Rode lijst was hèt moment om in actie te komen. Met een publieksactie zijn we erin geslaagd 44.802 protestkaarten naar Den Haag te sturen! We boekten een klein succes toen 11 februari jl. de Tweede Kamer de motie aannam om deze dieren van de wildlijst te schrappen. De volgende stap is om het nieuwe kabinet op te roepen de motie nu zo snel mogelijk uit te voeren. Waarbij we erop inzetten ook andere soorten van de wildlijst te krijgen.


Gemeente Deurne geeft het goede voorbeeld! Lees verder

Landelijk

Nieuw aanspreekpunt voor landelijke lobby

Nieuw aanspreekpunt voor landelijke lobby

De Dierenbescherming heeft sinds 1 maart jl. een nieuwe landelijke lobbyist: Manon Stevens, zij volgt Nelleke Heijmans op. Manon volgde een opleiding journalistiek en werd vervolgens voorlichter bij de VVD-fractie in de Tweede Kamer. In haar functie als woordvoerder bij de provincie Brabant en later als lobbyist in Den Haag zorgen vooral de dossiers natuur en landbouw voor haar betrokkenheid bij dierenwelzijn. Bij de Dierenbescherming kan zij haar voorliefde voor dieren én politiek combineren om het dierenwelzijn hoger op de politieke agenda te krijgen. Manon staat klaar om u te adviseren of om samen met u over de verschillende dossiers te sparren.

Dierenbescherming in beeld

Dierenbescherming in beeld

Wist u dat u in ons blad Dier vier keer per jaar een kijkje krijgt in de wereld van de Dierenbescherming? Hierin leest u achtergrondverhalen, inspirerende initiatieven, campagnenieuws en nog veel meer. Onze leden en donateurs ontvangen het blad thuis. Wilt u dat ook, stuur dan een mail naar uw contactpersoon.


Leesvoer: blad Dier! Lees verder

Wie is uw aanspreekpunt bij de Dierenbescherming?

Bij de Dierenbescherming hebben wij verschillende contactpersonen die u kunt benaderen:

Manon Stevens (M 06 2131 0637) Landelijk

Marije Smeenk ( M 06 2475 3858) Provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht

Peter Boertje (M 06 2424 6283) Provincie Zuid-Holland

Annebrecht van Oven (M 06 1350 3681) Provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Overijssel

Michiel de Wit (M 06 2786 7321) Provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland

Liever geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je hier af.