Bekijk online versie
Nieuwsbrief politiek
Editie: 2Datum: 04-10-2019

Geachte lezer,

Hierbij ontvangt u de tweede uitgave van 2019 van de politieke nieuwsbrief van de Dierenbescherming. Eens per kwartaal informeren wij u over interessante onderwerpen waar ook uw gemeente mee te maken heeft in relatie tot dierenwelzijn. Verantwoord huisdierbezit, preventie, in het wild levende dieren en dergelijke. Elke gemeente heeft immers een wettelijke taak om daar de juiste maatregelen voor te nemen. Middels deze nieuwsbrief komen wij graag met u in gesprek of informeren wij u over mogelijke oplossingen om samen te werken aan een nog beter dierenwelzijn in uw gemeente.

Duivenoverlast?

Duivenoverlast?

Te veel duiven op één plek zorgen vaak voor ongewilde overlast voor de omstanders. Ze komen af op plekken waar vaak menselijk voedsel voor het oprapen ligt, zoals in de buurt van de bakker, de lokale patatkraam of rondom te volle prullenbakken. Hoewel men nog te vaak gelijk in termen als afschieten denkt, heeft men in Rotterdam een diervriendelijke oplossing gekozen. De gemeente heeft de duivenoverlast met succes beperkt door het plaatsen van duiventillen. Vrijwilligers strooien er tweemaal daags gezond duivenvoer waardoor een bezoek aan de gebruikelijke winkelstraat uitblijft. Goed voorbeeld doet volgen!


Meer informatie over leven met duiven in Rotterdam Lees verder

Landelijk

Preventie voorkomt leed voor dier en mens

Preventie voorkomt leed voor dier en mens

In de samenleving blijken sociaal zwakkere groepen vaak een groot dierenhart te hebben. Helaas beschikken de meeste echter niet over de juiste kennis en vaardigheden de dieren de zorg te geven die ze nodig hebben. Door meldingen van bijvoorbeeld stankoverlast kunnen we via de Dierenpolitie een dier-sociaal medewerker van de Dierenbescherming inschakelen. Die nemen dan contact op met een begeleider of bewindvoerder zodat gekeken wordt hoe de persoon geholpen kan worden. Bijvoorbeeld door het beperken van het aantal huisdieren middels herplaatsing en de juiste voorlichting wordt een oplossing geboden zodat ernstiger dieren- en mensenleed voorkomen wordt. Ook voor de nazorg blijft de dier-sociaal medewerker aangesloten.


Preventiewerk in uw gemeente Lees verder

Landelijk

Samenwerking Rijkswaterstaat en Dierenambulances

Samenwerking Rijkswaterstaat en Dierenambulances

Begin 2017 is een pilot gestart in een aantal veiligheidsregio's waar dierenambulances op verzoek, en onder begeleiding van de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat (RWS) hulp aan dieren op snelwegen mogen bieden. De deelnemende ambulances zijn afgelopen tijd door RWS getraind en beschikken nu over een ontheffing. Dit jaar is na de evaluatie bepaald dat vanaf 2020 de pilot wordt omgezet naar vaststaand beleid en werkwijze. Op die manier kunnen we gezamenlijk optrekken bij dieren in nood op onze snelwegen. Kijk hier voor de complete informatie.

Wilde dieren niet aaien of lokken

Wilde dieren niet aaien of lokken

Voeren helpt niet!

Egels, dassen, vossen, ze komen steeds vaker voor in de bebouwde kom ver weg van de natuurlijke habitat. Onlangs nog een incident in het Zuid-Limburgse Brunssum waar een vos na veelvuldig te zijn gevoerd, als een hond op de stoep ging wachten. Vervolgens wilden mensen met het wilde dier op de foto met bijtincidenten als gevolg. De vos is uiteindelijk gevangen en door de dierenambulance Limburg naar Natuurhulpcentrum Opglabbeek in Belgié gebracht waar hij met andere vossen weer kan verwilderen om in de natuur teruggezet te worden.

Door vossen – of andere wilde dieren - te lokken en te voeren help je het dier niet. Sterker nog, het vergroot de kans dat de vos afgeschoten gaat worden. Ook loop je als mens risico op vossenlintworm en hondsdolheid als je met het dier in contact komt. Het is van belang om burgers goede voorlichting te geven zodat de wilde dieren zoals de vos op afstand blijven. De Dierenbescherming werkt hierbij graag samen met gemeenten om dit te faciliteren.


Laat wilde dieren wil zijn, lees hier waarom. Lees verder

Wie is uw aanspreekpunt?

Bij de Dierenbescherming maken wij voor de gemeentelijke zaken onderscheid in vier regio's. Voor elke regio hebben wij voor u een contactpersoon:

Regio Noordwest - Marije Smeenk ( M 06 2475 3858)

Regio Zuidwest - Peter Boertje (M 06 2424 6283)

Regio Noordoost - Annebrecht van Oven (M 06 5176 6062)

Regio Zuid - Michiel de Wit (M 06 2786 7321)


Kijk hier voor contactpersonen in jouw regio Lees verder
Alt tekst Steun onze campagne: help ons redden!
Liever geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je hier af.