Bekijk online versie
Nieuwsbrief PolitiekDier
Editie: 2Datum: 10-09-2020

Geachte lezer,

Ook in de wereld waarin corona ons leven nog in grote mate regisseert, gaat de tijd snel. Hierbij de tweede editie van Politiek Dier. Zoals aangekondigd in de vorige editie uit april vanaf nu met informatie voor zowel gemeente als provincie. Wij informeren u over beleidsmaatregelen, nieuwe toepassingen, best practices en mogelijke oplossingen die dierenwelzijn verbeteren en of waarborgen. Voor meer informatie of persoonlijke gesprekken kunt u altijd contact opnemen met onze lobbyisten in het land.

Rat in de stad, zo voorkom je dat!

Rat in de stad, zo voorkom je dat!

In mei 2020 startte de gemeente Utrecht de voorlichtingscampagne voor het publiek 'Rat in de stad, zo voorkom je dat.' Met deze aanpak zet de gemeente samen met partners (o.a. de Dierenbescherming) in op het 'Integrated Pest Management' (IPM). Hierbij staat preventie centraal, zoals het wegnemen van voedselbronnen en onderkomens van ratten. Met deze preventieve, duurzame methode wordt direct dierenleed zoveel mogelijk vermeden. Ratten zijn intelligente en sociale dieren en het is onnodig wreed om ze zonder pardon te ruimen en daarbij niet eerst de bron van de overlast aan te pakken. De Dierenbescherming is trots op de gemeente Utrecht want in een schone stad krijgen ratten veel minder kans zich tot een plaag te ontwikkelen en dat voorkomt dierenleed.

Gemeente Amsterdam pleit voor vuurwerkverbod particulieren

Gemeente Amsterdam pleit voor vuurwerkverbod particulieren

In navolging van Rotterdam pleit ook de gemeente Amsterdam voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren. Inwoners en belanghebbenden hebben de mogelijkheid op dit voorstel te reageren. Ook de Dierenbescherming heeft gereageerd met het insturen van een 'brandbrief'. Het afsteken van vuurwerk raakt namelijk niet alleen de huisdieren maar ook maneges, dierenopvangcentra, dierentuinen en kinderboerderijen. Daarnaast zijn er ook vele dieren in de vrije natuur die ieder jaar opgejaagd en angstig worden, stress en pijn ervaren, gehoorschade en verwondingen oplopen. Voor diereigenaren is het bijna onmogelijk hun dieren er tegen te beschermen. Het enige wat echt helpt, is een vuurwerkverbod! De Dierenbescherming ziet het liefst dat er een landelijk vuurwerkverbod komt en dat er alternatieven worden gezocht.

Landelijke chipplicht voor katten op de politieke agenda?

Landelijke chipplicht voor katten op de politieke agenda?

Vlak voor het politieke reces in Den Haag overhandigde de Dierenbescherming samen met andere dierenwelzijnsorganisaties en tal van gemeenten de petitie 'Maak chippen verplicht'. Onze oproep aan de politieke partijen is om een landelijke chipplicht voor katten op te nemen in de verkiezingsprogramma's die de komende maanden bepaald worden. Hoewel de petitie tekenen niet meer kan, kunt u nog steeds helpen door uw politieke partij te vragen de chipplicht in het verkiezingsprogramma op te nemen.

Naast de 57.156 mensen die de petitie tekenden, onderschrijven ook veel lokale bestuurders en politici het belang van een chipplicht al: gemeenten zijn immers verantwoordelijk voor de opvang van zwerfdieren voor de eerste 14 dagen en voor het tegengaan van mogelijke overlast. Een chipplicht betekent minder verdwaalde dieren in de opvang en minder verwilderde dieren die overlast veroorzaken. Na de politieke congressen in het najaar waarop de verschillende programma's worden geamendeerd en vastgesteld, maken wij bekend welke partijen gehoor hebben gegeven aan onze oproep: maak chippen verplicht!

Gemeente Apeldoorn streeft naar natuur-inclusieve kringloop veehouderij

Gemeente Apeldoorn streeft naar natuur-inclusieve kringloop veehouderij

Op 4 juni jl is in de gemeente Apeldoorn een motie aangenomen om tot een natuur-inclusieve kringloop veehouderij te komen, waarbij aandacht wordt besteed aan gezondheidsrisico's op zowel lokale als globale schaal, natuur en biodiversiteit, dierenwelzijn en klimaat. Verder wordt er gekeken naar de maatschappelijke kosten en financiƫle haalbaarheid voor de veehouders. De Dierenbescherming onderschrijft het belang van een duurzamere veehouderij en hoopt dat meer gemeenten dit initiatief zullen volgen.

Deltaplan veehouderij: win-win voor dier, boer, burger en milieu

Deltaplan veehouderij: win-win voor dier, boer, burger en milieu

De Dierenbescherming zet de komende 30 jaar in op een toekomstbestendige, diergerichte veehouderij die een win-win biedt voor dier, boer, burger en milieu. Dit is te lezen in het onlangs gepresenteerde 'Deltaplan veehouderij'. Hierin staat onder meer dat boeren in de toekomst een goede prijs krijgen die de minder vleesetende consument betaalt voor kwaliteitsproducten.

Het Deltaplan geeft in de bijlagen concrete suggesties voor provincies en gemeenten met betrekking tot het faciliteren en stimuleren van koplopers en het stellen van heldere kaders en normen aan achterblijvers.


Lees hier het Deltaplan veehouderij Lees verder
De wolf is een blijvertje, hoe nu verder?

De wolf is een blijvertje, hoe nu verder?

Na vestiging van de wolf op de Veluwe heeft een Gelderse gebiedscommissie van dierhouders en terreinbeheerders onder leiding van Pieter van Geel een preventieplan gepresenteerd met voorstellen die moeten voorkomen dat schapen en geiten ten prooi vallen aan de wolf. Ook is er aandacht voor subsidies voor diervriendelijke wolvenwerende maatregelen. Hoe provincies met de streng beschermde wolf willen omgaan, staat in het gezamenlijke interprovinciaal wolvenplan. Nu er ook op de Strabrechtse heide in Brabant een wolf gevestigd lijkt, vinden wij het goed te zien dat er nu, eveneens met Pieter van Geel als voorzitter, een Platform Wolven Noord-Brabant is die maatregelen uitwerkt om wolvenschade in de toekomst te voorkomen.


Hoe welkom is de wolf? Lees verder

Wie is uw aanspreekpunt in het land?

Bij de Dierenbescherming hebben wij vier lobbyisten die u kunt benaderen om mee te sparren of voor een advies op maat voor uw gemeente en of provincie:

Marije Smeenk ( M 06 2475 3858) Provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht

Peter Boertje (M 06 2424 6283) Provincie Zuid-Holland

Annebrecht van Oven (M 06 1350 3681) Provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Overijssel

Michiel de Wit (M 06 2786 7321) Provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland

Alt tekst Dierenbescherming in beeld: blad Dier!
Alt tekst Lees meer over initiatieven van de Dierenbescherming
Liever geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je hier af.