Bekijk online versie
Nieuwsbrief Provincie editie
Editie: 1Datum: 23-05-2019

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de eerste uitgave van de provincie nieuwsbrief van de Dierenbescherming. Eens per jaar informeren wij u over interessante onderwerpen in relatie tot dierenwelzijn waar uw provincie mee te maken heeft. Verantwoord huisdierbezit, preventie, in het wild levende dieren en dergelijke. Voor elke provincie is het immers noodzakelijk om daar de juiste maatregelen voor te nemen. Middels deze nieuwsbrief komen wij graag met u in gesprek of informeren wij u over mogelijke oplossingen om samen te werken aan een nog beter dierenwelzijn in uw provincie.

Landelijk

Wie redt de wildopvang?

Wie redt de wildopvang?

De schrikbarende daling van het aantal wildopvangen in Nederland heeft niets te maken met de afname van het aantal (aangereden/gevonden) wilde dieren, maar met de kosten en de mensen om een dergelijke opvang te kunnen exploiteren. De Dierenbescherming beschikt over een Egelopvang in Papendrecht en  een vogel/wildopvang in Krommenie. De Wildopvang Delft zullen wij ook dit jaar weer een financiële bijdrage geven. Helaas zal die echter niet toereikend zijn voor de vele duizenden dieren die zij jaarlijks opvangen. In de Wet Natuurbescherming (Wnb) staat tot in detail omschreven aan welke kwaliteitseisen een opvang dient te voldoen, maar nergens staat wie de kosten betaalt.

Door het ontbreken van een passende Wildopvang in Limburg worden daar de gewonde wilde dieren naar Natuurcentrum Opglabbeek in België gebracht door verschillende Nederlandse dierenambulances, waaronder die van de Dierenbescherming. Eind vorig jaar is er een motie ingediend bij de Provincie Limburg die ervoor gezorgd heeft dat voor dit vervoer een kostendekkend bedrag wordt uitgetrokken. Wij onderstrepen het belang om met provincies in gesprek te komen om voor dit nijpende probleem oplossingen aan te dragen.


Motie noodhulp vervoer zieke en gewonde dieren Lees verder
Ganzeneieren voor de varkens?

Ganzeneieren voor de varkens?

De provincie Utrecht zoekt naar meer natuurlijke en diervriendelijke methoden om de grauwe gans te beheren. Om het broedsucces te verminderen, behandelen vrijwilligers in de provincie ganzeneieren. Dat is niet overal goed mogelijk. Daarom houdt de provincie een proef in het Biezenveld in Houten met het inzetten van varkens. Varkens eten graag eieren en er wordt bekeken in hoeverre varkens het broedsucces kunnen beperken. Tijdens de broedperiode van de ganzen gaan de varkens wekelijks door het hele gebied. Daarbij wordt geregistreerd hoeveel nesten er gevonden zijn. Regelmatig worden alle nesten in het gebied geteld. Daarbuiten verblijven de varkens in een afgerasterd deel van het terrein. Na een half jaar wordt de proef geëvalueerd, hopelijk met een positief eindresultaat.

Landelijk

Wat is ethisch wildbeheer?

Wat is ethisch wildbeheer?

Wildbeheer blijkt in vele provincies een onderwerp op de agenda maar concrete oplossingen in het belang van de dieren blijven vaak uit. Volgens ons moet je bij ethisch wildbeheer eerst uitgaan van de inzet van niet-dodende werende (zoals habitataanpassingen) en verjagende middelen. Pas als dit niet helpt, kan volgens ons doden aan de orde zijn. Waarbij eerst de middelen ingezet dienen te worden die het minste dierenleed veroorzaken.

Wij onderscheiden zeven uitgangspunten bij ethisch wildbeheer:

1. Zorg voor aanpassing van het menselijk gedrag, beheren is dan wellicht overbodig

2. Rechtvaardig het beheer met bewijs van schade aan eigendommen, gewassen, (landbouw)huisdieren of het ecosysteem

3. Benoem voorafgaand aan het beheer, duidelijke, haalbare doelen en voer een nulmeting uit

4. Bij de inzet van middelen, alleen die welke het minste dierenleed veroorzaken

5. Zorg voor een maatschappelijk draagvlak door het overleggen van bewijsmateriaal van de punten 1 t/m 4

6. Stel een systematisch lange termijnplan inclusief monitoring op

7. Neem beslissingen op basis van specifiek aantoonbare schade

Herken dierenmishandeling!

Herken dierenmishandeling!

Het komt regelmatig voor dat diereigenaren, die psychische, medische, sociale of financiële problemen hebben ook hun huisdieren niet meer de vereiste zorg kunnen geven. Om het dierenwelzijn te verbeteren is  een integrale samenwerking met o.a. wijkteams, sociaal maatschappelijke dienstverleningsorganisaties en bewindvoerders nodig. Ook hierin vervult de Dierenbescherming een belangrijke rol door samen te werken met deze instanties.

Speciaal voor sociale hulp- en dienstverleners hebben wij de signalenkaart ontwikkeld. Door middel van deze kaart bieden we hulpverleners een handvat om signalen van mogelijke dierenmishandeling of -verwaarlozing te herkennen. Op die manier kunnen we sneller ingrijpen en de situatie voor dier én mens verbeteren en verergering voorkomen.


Signalenkaart: Herken dierenmishandeling Lees verder

Wie is uw aanspreekpunt per regio?

Bij de Dierenbescherming maken wij voor de provincie gerelateerde zaken onderscheid in vier regio's. Voor elke regio hebben wij voor u een contactpersoon:

Regio Noordwest - Marije Smeenk ( M 06 2475 3858)

Regio Zuidwest - Peter Boertje (M 06 2424 6283)

Regio Noordoost - Annebrecht van Oven (M 06 1350 3681)

Regio Zuid - Michiel de Wit (M 06 2786 7321)

Liever geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je hier af.